หากท่านประสงค์จะติดต่อกับทางทีมงาน หรือส่ง e-Mail ถึงทางบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถส่งอีเมล์ผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพียงแต่กรอกข้อมูลที่จำเป็น อาทิ หัวข้อจดหมาย, เนื้อความ และชื่อผู้ส่ง จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อทำการส่งอีเมล์ ถึงทางบริษัท
 

ส่งถึง
ฝ่ายขาย
  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
หัวข้อจดหมาย  
เนื้อความ  
อีเมล์ผู้ส่ง  
ชื่อผู้ส่ง  
 
ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทผ่านทาง e-Mail ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัท ผ่านทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ ได้ตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้
 


สำนักงาน :

ขยายแผนที่ ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2632 – 7300 (อัตโนมัติ)
โทรสาร : 0-2236 – 7751

webmaster@leepattana.com


โรงงาน (เพชรบุรี) :

ขยายแผนที่ 65 หมู่ 2 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : (032) 446565 (อัตโนมัติ)
โทรสาร : (032) 446560

โรงงาน (สระบุรี) :

ขยายแผนที่ 33/1 หมู่ 7 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : (036) 713670-5
โทรสาร : (036) 713676หรือสามารถติดต่อกับพนักงานฝ่ายขายได้โดยตรง ตามข้อมูลทางด้านล่างนี้
 
ผลิตภัณฑ์ LEE
คุณวราวุฒิ วัฒนาธารา
(02) 632-7232, 632-7300 ต่อ 401
varavudh@leepattana.com
ผลิตภัณฑ์ WIN
คุณวิโรจน์ กอเจริญรัตน์
(02) 632-7232, 632-7300 ต่อ 402
viroj@leepattana.com
   
ผลิตภัณฑ์ MAX
คุณกิจนะ ศรีสวัสดิ์
(02) 632-7232, 632-7300 ต่อ 405
kitjanas@leepattana.com
ผลิตภัณฑ์ PRO-GRADE
คุณมานพ ขาวเรือง
(02) 632-7232, 632-7300 ต่อ 407
manop@leepattana.com
 

English Version ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก