เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน กับทางบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด ทางเราได้นำข้อมูล งบการเงิน ในแต่ละปีของบริษัท มานำเสนอ โดยท่านสามารถเลือกดูข้อมูลการเงิน ในแต่ละไตรมาส ของปีนั้นๆ ได้ โดยคลิ๊กที่ ไตรมาส ของปีที่ท่านต้องการดู ระบบจะทำการส่งข้อมูล ในรูปแบบของ zip ไฟล์ ไปยังเครื่องของท่าน เพื่อใช้ในการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ปี 2560
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2559
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2558
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2557
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2556
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2555
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2554
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2553
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2552
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2551
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2550
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2549
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2548
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2547
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2546
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2545
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี  ดาวน์โหลดแบบ 56-1

ปี 2544
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี


 
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางผู้จำหน่าย สัตว์เลี้ยง กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา English Version