ช่องทางการติดต่อ

Tel: 0-2632-7232, 0-2632-7300 Ext. 510-512

E-mail: purchase@leepattana.com

สอบถามหรือให้ข้อมูล
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
สอบถามเรื่อง *
รายละเอียด *
CODE
* CODE
* กรุณากรอกข้อมูลที่มี (*)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top