โรงงานเพชรบุรี โดยทีมงานโปรโมชั่นกับภารกิจปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจด้านสิ่งแวดล้อม ในรอบ 6 เดือน ณ ชุมชนตำบลห้วยท่าช้าง วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top