บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริจาคเงินสนับสนุนสถานศึกษาเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ รร.วัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top