โรงงานสระบุรีบริจาคอุปกรณ์และสื่อการสอนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ มูลค่า 172,200 บาท โดยคุณชาติชาย ไชยขันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน และคณะเป็นตัวแทนมอบให้กับโรงเรียน 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top