บริษัทในเครือลีพัฒนาร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 
ณ ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ จำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 122 คน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top