ตัวแทนบริษัทส่งมอบทุนการศึกษา ปี 2561 จำนวน 300,000 บาท ปีที่ 2 ระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี
ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top