วันที่ 15,17 และ 20 ตุลาคม 2561 โรงงานสระบุรีออกแบบสำรวจความเห็นชุมชนสัมพันธ์รอบโรงงาน
ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เป็นครั้งที่ 2 ของปี ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top