นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top