โรงงานสระบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
มีผู้สนใจเข้าร่วม ผู้บริจาคทั้งสิ้น 46 ราย ได้โลหิตจำนวน 18,800 ซีซี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top