โรงงานเพชรบุรีร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รวมใจพัฒนาริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณเนินสูง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยท่าช้าง เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top