วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้จัดการโรงงานสระบุรี มอบอาหารสุนัขจำนวน 30 ถุง ให้กับเทศบาลเมืองสระบุรี โดยนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ กสิพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักพิงสุนัขเทศบาลเมืองสระบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top