วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงงานสระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น 35 ราย เป็นบุคคลภายใน 32 ราย และบุคคลภายนอก 3 ราย
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top