บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชุมชนดาวเรือง จำนวน 100 ถุง มูลค่า 38,000 บาท วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top