พนักงานบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top