ตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาง จ.ชัยนาท เป็นเงิน 94,000 บาท วันที่ 12/09/62
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top