บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด ได้ส่งมอบเงินบริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร มูลค่า 138,000 บาทให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 จังหวัดสระบุรี เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top