ตัวแทนบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่ผู้อบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย รวมมูลค่า 224,840 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จ.บุรีรัมย์
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top