บริษัทในเครือลีพัฒนาร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2562 กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top