วันที่ 4 และ 8 มกราคม 2563 ทีมชุมชนสัมพันธ์ เคาะประตูสวัสดีปีใหม่ชุมชนรอบโรงงานทั้งสิ้น 146 ครัวเรือน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top