ตัวแทนบริษัทฯ ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จตลอดเดือน เมษายน 2563 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ โควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาฯ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top