บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริจาคอาหารสุนัขให้กับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย จ.ภูเก็ต วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 จำนวน 30 ถุง มูลค่า 20,600 บาท เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top