พนักงานบริษัทในเครือลีพัฒนา ส่งมอบ FACE SHIELD ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2,000 ชุด ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top