บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการบริจาคปลาสดและปลาแดดเดียว ให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 โดยการรับซื้อปลาจากเกษตรกรที่มีปัญหาช่องทางการจำหน่าย
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top