โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหาตลาด ด้วยการรับซื้อนมแปรรูปเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สำหรับแจกจ่ายผู้เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top