บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งมอบชุด PPE ป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เดือน พฤษภาคม 2563
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่ปิง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
3. โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก
4. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top