พนักงานบริษัทในเครือลีพัฒนา ส่งมอบนมกล่อง UHT และน้ำผลไม้ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
1. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
2. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
3. โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top