วันที่ 11 , 13 , 15 พฤษภาคม 2563 โรงงานสระบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 15 ราย ณ โรงพยาบาลสระบุรี
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top