บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งมอบชุดกาวน์ PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน ต้านโรค COVID-19 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top