ตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษาปี  2563 "ทุนการกุศลสมเด็จย่า" ปีที่ 4/5 จำนวน  300,000 บาท  ผ่านโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top