บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบชุดหมี PPE  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top