บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบชุดหมี PPE จำนวน 60 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลแว้ง จ.นราธิวาส ให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top