วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด บริจาคชุด PPE สนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล เพื่อต้านโควิด - 19 ให้กับโรงพยาบาลสระบุรี 210 ชุด โรงพยาบาลพระพุทธบาท 70 ชุด โรงพยาบาลเสาไห้ 30 ชุด และสถานีอนามัยตำบล 20 ชุด
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top