บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 นำชุดหมี Cover All PPE จำนวน 30 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไม้ฝาด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบางขุด
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตำเสา
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top