บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโรงงานเพชรบุรี ส่งมอบชุดกาวน์ PPE มอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและกระบี่ เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top