บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบชุดหมี PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
1. โรงพยาบาลปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงพยาบาลอมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top