บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม  โรงแรมตวันนา
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top