บริษัทในเครือลีพัฒนา ร่วมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ  ชั้น 22  อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top