ฝ่ายโรงงานสระบุรีบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสระบุรี วันที่ 14, 16, 18 กันยายน 2563
มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 18 ราย
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top