ตัวแทนบริษัท ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ ให้บุคลากรทางการแพทย์ เดือน สิงหาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 100 กล่อง วันที่ 03/08/64
โรงพยาบาลหัวเฉียว ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 100 กล่อง วันที่ 05/08/64
โรงพยาบาลจุฬาฯ ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 100 กล่อง วันที่ 10/08/64
โรงพยาบาลเลิดสิน ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 100 กล่อง วันที่ 18/08/64
โรงพยาบาลเทียนฟ้า ส่งมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 70 กล่อง วันที่ 25/08/64
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/137 ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
COPYRIGHT © 2017 LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED ALL RIGTHS RESERVED.
Top