Products อาหารสัตว์น้ำ
อาหารสัตว์น้ำ เลือกเฉพาะเจาะจง : 
อาหารกุ้งกุลาดำ .......

กุ้งกุลาดำเป็นกุ้งทะเล ในธรรมชาติกุ้งจะกินอาหารทั้งพืชและสัตว์ ทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว พฤติกรรมในการกินอาหารและชนิดของอาหารที่กินแตกต่างไปตามขนาดของ กุ้งวัยอ่อนระยะซูเอียและระยะไมซีสหากินกลางน้ำและกินแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ตามลำดับ หลังจากคว่ำแล้วหากินตามพื้นดินในน้ำ กุ้งวัยรุ่นระยะแรกกินทั้งพืชและสัตว์ ระยะหลังจะเปลี่ยนไปกินสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ส่วนกุ้งที่โตเต็มวัยจะกินทั้งพืชและสัตว์ แต่ชอบกินสัตว์มากกว่าพืช โดยอาหารที่กินส่วนใหญ่ประกอบด้วย กุ้ง หอย ปู ปลา และหนอนขนาดเล็กทั้งทีชีวิตและเน่าเปื่อยตามพื้นบ่อ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบกึ่งพัฒนาและแบบพัฒนาอาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารสำเร็จรูป และมีการเสริมอาหารสดบ้างในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังจากการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง เพื่อให้อัตราการรอดสูง หรือช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนการจับกุ้ง เพื่อให้กุ้งมีน้ำหนักดี ซึ่งอาหารสดที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อหอยแมลงภู่ และปลาสดสับเป็นชิ้นๆ ลักษณะนิสัยการกินอาหารของกุ้ง กุ้งจับอาหารกิน โดยใช้ขาเดินคู่ที่ 1 หรือ 2 จับอาหารแล้วแทะกิน ดังนั้นอาหารจึงต้องมีลักษณะเป็นเม็ดยาว และไม่แตกตัวง่ายเมื่อกุ้งจับแทะ กุ้งมีประสาทรับความรู้สึกทางกลิ่นที่หนวดบริเวณปาก ขาเดิน หัว เหงือก ลำตัวและแพนหาง อาหารกุ้งจึงต้องมีสารดึงดูดความน่ากินและอาหารที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นอาหารชนิดจมเนื่องจากกุ้งมักจะกินอาหารที่หน้าดิน โดยธรรมชาติกุ้งเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน แต่กุ้งที่เลี้ยงในบ่อสามารถฝึกให้กินอาหารกลางวันได้ และในขณะลอกคราบกุ้งจะไม่กินอาหารแต่จะกินอาหารมากหลังจากลอกคราบเสร็จใหม่ๆ

วิธีการให้อาหาร
การให้อาหารกุ้งกุลาดำระยะแรกหลังจากเตรียมน้ำได้ตามต้องการและปล่อยลูกกุ้งลงไปแล้ว จะเริ่มให้อาหารในมื้อถัดไป โดย 2 วันแรกควรให้อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนพิเศษ ผสมกับน้ำสาดกระจายให้ทั่ว ปริมาณอาหารที่ให้สำหรับลูกกุ้งพี 15 เริ่มให้อาหารในอัตรา 1.50 กิโลกรัมต่อกุ้ง 1 แสนตัว หลังจากนั้นควรมีการปรับเพิ่มอาหารขึ้นเรื่อยๆ โดยสัปดาห์ที่ 1 เพิ่มวันละ 100 กรัมต่อกุ้ง 1 แสนตัว สัปดาห์ที่ 2 เพิ่มวันละ 200 กรัมต่อกุ้ง 1 แสนตัว สัปดาห์ที่ 3 เพิ่มวันละ 300 กรัมต่อกุ้ง 1 แสนตัว และสัปดาห์ที่ 4 เพิ่มวันละ 500 ต่อกุ้ง 1 แสนตัว จำนวนมื้อที่ให้อาหารส่วนใหญ่ให้วันละ 4-5 มื้อ หลังจากกุ้งมีอายุ 1 เดือนแล้วหรือน้ำหนักประมาณ 2 กรัม จะเริ่มให้อาหารโดยใช้ยอ เริ่มด้วยการประเมินอัตรารอดอย่างคร่าวๆ แล้วคำนวณอาหารจากกุ้งขนาด 2 กรัม ให้อาหารที่ 8 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว แล้วค่อยๆปรับเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัวลงเรื่อยๆตามอายุของกุ้งที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเหลือ 2.5 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ควรมีการตรวจเช็คปริมาณอาหารในยอตามเวลาที่กำหนดเพื่อปรับ เพิ่มหรือลดให้เหมาะสมกับการกินอาหารจริงของกุ้ง ในการใส่อาหารในยอ จะต้องหว่านอาหารในบ่อก่อนแล้วจึงใส่อาหารในยอ ทั้งนี้เพื่อให้กุ้งในบ่อกระจายกินอาหารให้ทั่วบ่อก่อน เมื่ออาหารที่หว่านบนพื้นบ่อหมดแล้ว กุ้งก็จะเข้าไปกินอาหารในยอ สำหรับปริมาณอาหารที่ใส่ต่อยอ เริ่มต้นที่ 0.60 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่ให้ แล้วจึงค่อยปรับเพิ่มขึ้นตามอายุกุ้ง จนกระทั้งสูงสุดประมาณ1.5 เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่ให้

อายุ (วัน)
อาหารกุ้งระยะต่างๆ
ปริมาณอาหารที่ให้ (กก./ จำนวนกุ้งที่รอด (ตัว))
จำนวน
มื้อ / วัน
1 แสน
2 แสน
3 แสน
4 แสน
5 แสน
1
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะพี 5 - พี15
0.5
1
1.5
2.5
4-5
2
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะพี 5 - พี 15
0.5
1
1.5
2
2.5
4-5
3
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะ ที่1
1.5
3
4.5
6
7.5
4-5
4
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะ ที่1
1.6
3.2
4.8
6.4
8
4-5
5
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1
1.7
3.4
5.1
6.8
8.5
4-5
6
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1
1.8
3.6
5.4
7.2
9
4-5
7
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1
1.9
3.8
5.7
7.6
9.5
4-5
8
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1+2
2.1
4.2
6.3
8.4
10.5
4-5
9
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1 + 2
2.3
4.6
6.9
9.2
11.5
4-5
10
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1 + 2
2.5
5
7.5
10
12.5
4-5
11
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
2.7
5.4
8.1
10.8
13.5
4-5
12
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
2.9
5.8
8.7
11.6
14.5
4-5
13
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
3.1
6.2
9.3
12.4
15.5
4-5
14
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
3.3
6.6
9.9
13.2
16.5
4-5
15
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
3.6
7.2
10.8
14.4
18
4-5
16
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
3.9
7.2
10.8
14.4
18
4-5
17
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
4.2
8.4
12.6
16.8
21
4-5
18
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
4.5
9
13.5
18
22.5
4-5
19
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
4.8
9.6
14.4
19.2
24
4-5
20
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
5.1
10.2
15.3
20.4
25.5
4-5
21
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
5.4
10.8
16.2
21.6
27
4-5
22
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2

5.9

11.8
17.7
23.6
29.5
4-5
23
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
6.4
12.8
19.2
25.6
32
4-5
24
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
6.9
13.8
20.7
27.6
34.5
4-5
25
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2

7.4

14.8
22.2
29.6
37
4-5
26
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
7.9
15.8
23.7
31.6
39.5
4-5
27
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
8.4
16.8
25.2
33.6
42
4-5
28
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2
8.9
17.8
26.7
35.6
44.5
4-5
29
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2 + กุ้งเล็ก
9.4
18.8
28.2
37.6
47
4-5
30
อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2 + กุ้งเล็ก
9.9
19.8
29.7
39.6
49.5
4-5หมายเหตุ :

1. การให้อาหารลูกกุ้ง 2 วันแรก ควรใช้อาหารลูกกุ้งวัยอ่อนพิเศษ (L0S) ผสมน้ำ สาดกระจายให้ทั่ว
2. เริ่มให้อาหารในอัตรา 1.5 กิโลกรัม/กุ้ง 1 แสนตัว
3. การเพิ่มอาหาร
สัปดาห์ที่ 1 เพิ่มวันละ 100 กรัม/กุ้ง 1 แสนตัว
สัปดาห์ที่ 2 เพิ่มวันละ 200 กรัม/กุ้ง 1 แสนตัว
สัปดาห์ที่ 3 เพิ่มวันละ 300 กรัม/กุ้ง 1 แสนตัว
สัปดาห์ที่ 4 เพิ่มวันละ 500 กรัม/กุ้ง 1 แสนตัว


ตารางการให้อาหารกุ้งกุลาดำอายุ 1 เดือนขึ้นไป
อายุ
(วัน)
อาหารที่ใช้
น้ำหนักกุ้งเฉลี่ย (กรัม)
% อาหารต่อ น้ำหนักกุ้ง
การใส่อาหารในยอ
(% อาหารที่ให้/ยอ)
เวลาเช็คยอ (ชม.)
จำนวนมื้อ
31-35 ลูกกุ้งวัยอ่อนระยะ ที่2 + กุ้งเล็ก
1.8
8.0
0.6
3.0
4-5
36-42 กุ้งกุลาดำเล็ก
3.0
5.5
0.7
2.5
4-5
43-49 กุ้งกุลาดำเล็ก
4.5
5.0
0.7
2.5
4-5
50-56 กุ้งกุลาดำเล็ก +
กุ้งกุลาดำรุ่น
6.0
4.8
0.8
2.5
4-5
57-63 กุ้งกุลาดำรุ่น

7.5

4.5
0.8
2.5
4-5
64-70 กุ้งกุลาดำรุ่น
10.0
4.2
1.0
2.5
4-5
71-77 กุ้งกุลาดำรุ่น +กุ้งกุลาดำกลาง
12.0
3.8
1.0
2.0
4-5
78-84 กุ้งกุลาดำกลาง
15.0
3.4
1.0
2.0
4-5
85-91 กุ้งกุลาดำกลาง
17.5
3.2
1.2
2.0
4-5
92-96 กุ้งกุลาดำกลาง
20.5
2.9
1.2
2.0
5-6
97-105 กุ้งกุลาดำกลาง
23.5
2.6
1.2
2.0
5-6
106-112

กุ้งกุลาดำกลาง +
กุ้งกุลาดำใหญ่

26.5
2.5
1.4
1.5
5-6
113-119 กุ้งกุลาดำใหญ่
30.0
2.5
1.4
1.5
5-6
120-126 กุ้งกุลาดำใหญ่
33.0
2.5
1.5
1.5
5-6
127-133 กุ้งกุลาดำใหญ่
36.0
2.5
1.5
1.5
5-6
133-140 กุ้งกุลาดำใหญ่
39.0
2.5
1.5
1.5
5-6

หมายเหตุ :

1. การปรับเพิ่มหรือลดปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงให้ปรับตามผลการเช็คยอ
2. น้ำหนักกุ้งตามตารางเป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้น ควรทำการสุ่มกุ้งเป็นระยะอย่างต่อ เนื่องตลอดการเลี้ยง เพื่อตรวจเช็คการเจริญเติบโตและประเมินจำนวนกุ้งในบ่อ


คุณค่าทางโภชนะของอาหารสำเร็จรูปของกุ้งกุลาดำ

ระยะการเลี้ยง โปรตีน ไขมัน กาก แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส
ลูกกุ้งกุลาดำพี 5 - พี 15 42.00 % 6.00 % 2.50 % 2.00 % 0.80 %
ลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนระยะที่ 1 (1.2 - 2.5 ซม.) 38.00 % 6.00 % 3.00 % 2.00 % 0.80 %
ลูกกุ้งกุลาดำวัยอ่อนระยะที่ 2 (2.5 - 3.5 ซม.) 38.00 % 6.00 % 3.00 % 2.00 % 0.80 %
กุ้งกุลาดำเล็ก (น้ำหนัก 1 - 3 กรัม) 38.00 % 6.00 % 3.00 % 2.00 % 0.80 %
กุ้งกุลาดำรุ่น (น้ำหนัก 3 - 12 กรัม) 37.00 % 6.00 % 3.00 % 2.30 % 0.85 %
กุ้งกุลาดำกลาง (น้ำหนัก 12 - 25 กรัม) 37.00 % 6.00 % 3.00 % 2.30 % 0.85 %
กุ้งกุลาดำใหญ่หรือกุ้งอายุมากกว่า 120 วัน 36.00 % 5.00 % 4.00 % 2.30 % 0.85 %
 

English Version ติดต่อเรา สมัครงาน กิจกรรม สัตว์เลี้ยง ช่องทางผู้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลบริษัท หน้าแรก